Ada Apa Dengan Garam?

Garam termasuk komoditi pangan yang diperlukan di masyarakat. Walaupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017, tentang harga acuan pembelian Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO), garam tidak...